Terapi

Terapi – angst, depression og fobi

Det er en myte, at det er normalt at opleve velbehag ved livet og være lykkelig. Men lykke er kun noget som vi kan opleve glimtvis. Faktisk er det normalt at opleve besvær med livet og have behov for støtte og hjælp fra en professionel.

Jeg stiller spørgsmål, så du får lettere ved at finde ud af, hvad der virkelig betyder noget for dig, og hvad det egentlig er, du vil.

Samtalerne kan hjælpe dig med at afklare og prioritere dine værdier og mål og give dig inspiration til at føre dem ud i livet.

Måske gennemgår du en periode i dit liv, hvor du har behov for at få en uvildig professionel sparring på det, du går og tumler med.

Det kan også være, at du lider af depression, fobi eller anden angst.

Eller det kan være, at du har været ude for incest eller andre overgreb.

Måske har du det så svært, at du skærer i dig selv eller har udviklet en anden selvdestruktiv adfærd.

Måske har du haft en pinefuld oplevelse, som du kunne have gavn af at få bearbejdet.

Jeg har taget flere forskellige terapeutiske uddannelser efter min universitetsuddannelse til psykolog, og jeg er godkendt af Dansk Psykolog Forening som specialist i psykoterapi.

Jeg er bl.a. uddannet i kognitiv terapi, hvor jeg i de senere år især arbejder med den såkaldt tredie bølge indenfor kognitiv adfærds terapi, dvs. Acceptance and Commitment Therapy (ACT) og mindfulness. Mindfulness er integreret i ACT.

I ACT tager man udgangspunkt i personlige værdier, som bliver en rettesnor i forhold til, om man vil lade sig dominere af sine tanker, følelser og handleimpulser. Mindfulness er også integreret i denne tilgang, som en metode til at opnå nærvær og evnen til at se på i stedet for at identificere sig med det der foregår i sindet. Desuden bruger jeg også en eksistentiel og psykodynamisk tilgang, og jeg kan supplere med kunstterapi og visualisering.

Jeg arbejder med unge og voksne mennesker såvel individuelt som par, familier og grupper.

Krise

Du kan få brug for hjælp til at komme ud af en krise, hvis du kommer ud for chokerende oplevelser.

Umiddelbart efter oplevelsen kan du blive panisk, forvirret, unaturligt rolig, alt kan fremtræde som en film, du kan få voldsomme spændinger og andre kropslige reaktioner.

I tiden efter skal du først og fremmest tale og på anden måde udtrykke og undersøge oplevelsen.

Foruden kontakt og omsorg får du råd og vejledning i, hvad du og dine nærmeste kan gøre.