Terapi

Terapi – angst, depression og fobi

Måske gennemgår du en periode i dit liv, hvor du har behov for at få en uvildig professionel sparring på det, du går og tumler med.

Det kan også være, at du lider af depression, fobi eller anden angst.

Eller det kan være, at du har været ude for incest eller andre overgreb.

Måske har du det så svært, at du skærer i dig selv eller har udviklet en anden selvdestruktiv adfærd.

Måske har du haft en pinefuld oplevelse, som du kunne have gavn af at få bearbejdet.

Jeg har taget flere forskellige terapeutiske uddannelser efter min universitetsuddannelse til psykolog, og jeg er godkendt af Dansk Psykolog Forening som specialist i psykoterapi.

Jeg bruger især kognitiv terapi, hvor jeg i de senere år især arbejder med den såkaldt tredie bølge indenfor kognitiv adfærds terapi, dvs. Acceptance and Commitment Therapy (ACT) og mindfulness. Mindfulness er integreret i ACT.

I ACT tager man udgangspunkt i personlige værdier, som bliver en rettesnor i forhold til, om man vil lade sig dominere af sine tanker, følelser og handleimpulser. Mindfulness er også integreret i denne tilgang, som en metode til at opnå nærvær og evnen til at se på i stedet for at identificere sig med det der foregår i sindet. Desuden bruger jeg også en eksistentiel og psykodynamisk tilgang, og jeg kan supplere med kunstterapi og visualisering.

Jeg arbejder med unge og voksne mennesker såvel individuelt som par, familier og grupper.