Unge

At være ung i dag kan for mange være meget belastende. Faktisk ser det ud til at 42% af unge mennesker mistrives og har stress. Det vil ikke bare sige, at de har en travl hverdag, men at de lider under det voldsomme pres, der er på dem fra næsten alle sider. Vi lever i et samfund, hvor det opleves som om, at vi skal kunne retfærdiggøre alt hvad vi gør, og at vi konstant skal øge vores tempo til et niveau, der ikke er menneskeligt muligt. Samtidig er der et stigende krav til at præstere. Det er som om vi skal måles og vejes ud fra alt hvad vi gør, og hvem vi er.

Rigtig mange – ikke mindst unge – mennesker oplever voldsomme krav til at præstere – på uddannelsen, i arbejdslivet, fritiden og i privatlivet. Det ser ud til at det at ”være på” og især de sociale medier gør presset endnu større. På de sociale medier har man døgnet rundt mulighed for at flashe sig selv og sammenligne sig med andre mennesker, eller rettere sagt, det som de andre og vi selv vælger at lægge ud på de sociale medier.

Det kan opleves som om vi skal være succesfulde hele vejen rundt: Se godt ud, have mange venner, få de højeste karakterer i skolen og på uddannelsen, præstere i arbejdslivet, være en god ven, kæreste søn/datter og i det hele taget være lykkelig og perfekt i alle livets forhold.

Der er altså stigende udefrakommende krav til tempo og præstation.

Men kravene om præstation er så at sige rykket ind i vores sind, så vi kommer til at stille urimelige krav til os selv.

Mistrivsel og stress kan vise sig som:

Søvnproblemer

Tankemylder

Dårlig samvittighed

Uro

Angst

Lavt selvværd

Depression mv.

Gennem samtaler og øvelser vil jeg prøve at hjælpe dig til at finde ud af, hvad der virkelig betyder noget for dig, eller med andre ord, hvilke værdier du har, og hvordan du evt. kan ændre de ting, der forhindrer dig i at leve det liv, som du ønsker.

Sammen vil vi se på hvilke reaktioner, du har udviklet på grund af det præstationspres, der kommer ude- og indefra. Vi vil se på, hvilke tanker du har om dig selv, andre mennesker og din væren i verden.

Jeg vil også forsøge at hjælpe dig til at ændre din holdning til dine tanker og følelser, så du har mulighed for at opdage, at tanker ikke er det samme som virkeligheden, og at du er meget mere end dine tanker og følelser.