Kognitiv terapi

Kognitiv terapi kaldes også for kognitiv adfærdsterapi, eller på engelsk: Cognitive Behavioral Therapy (CBT).

Kognitiv terapi er en af de mest videnskabeligt underbyggede metoder, og den er fundet effektiv ved mange lidelsestilstande og personlig udvikling gennem coaching.

Kører dine tanker i ring?

En kognitiv psykolog hjælper dig med at afklare dine tanker. Vi forsøger i fællesskab at finde frem til, hvad det dybest set er, du tænker om dig selv, om andre, om fremtiden og verden. I kognitiv terapi arbejder vi ud fra, at tankerne har en stor magt over os, og at de får væsentlig betydning for, hvad vi føler, hvad vi mærker i kroppen, og hvordan vi handler.

Hvis du f.eks. tit går og siger til dig selv, at du er grim og dum, kan du komme til at tro, at du er sådan. Hvis du tænker på, at noget er farligt, kan du komme til at tro, at det er farligt. Jo stærkere følelser, tankerne sætter i gang, jo mere tror vi, at vores tanker er sandheden. Vi forestiller os ofte, at vores tanker er en afspejling af virkeligheden. Men tankerne er fortolkninger, måske gætværk, som kan fordreje eller være i direkte i modstrid med virkeligheden. Vores tanker og antagelser er de ”briller”, vi ser os selv og verden igennem. De er afgørende for vores oplevelse af os selv og livet i det hele taget.

I kognitiv terapi afdækker vi de onde cirkler, som du kan havne i, og du bliver skridt for skridt i stand til selv at være mere bevidst og aktiv med hensyn til, hvordan du vil opleve dig selv og verden omkring dig. På den måde skaber du et mere hensigtsmæssigt grundlag at handle ud fra.

Eksperimenter

I den kognitive terapi arbejder vi med at afdække dine, tanker, følelser, kropsfornemmelser og måde at handle på. Derefter tilrettelægger vi i fællesskab eksperimenter, som du kan bruge til at udforske dine antagelser, dine følelser, dine kropsoplevelser og handlinger. Du vil også komme til at eksperimentere med at ændre dine antagelser om dig selv, om andre og om verden.

Siden 1950’erne er den kognitive terapi og metoderne løbende blevet videnskabeligt undersøgt og udviklet, og vi oplever for tiden en såkaldt tredje bølge, som bl.a. er præget af, hvad med et populært ord kaldes for mindfulness. I dag arbejder jeg især med Acceptance and Commitment Therapy, som kaldes for ACT.