Supervision

Metoder i supervision

Jeg har taget videreuddannelser i supervision ud fra kognitiv terapi, psykodynamisk terapi og kunstterapi, og jeg inddrager også metoder fra systemisk og gestaltterapeutisk supervision.

Jeg har en hel del erfaring med individuel og gruppe-supervision, og jeg har både superviseret på forskellige institutioner og i min private praksis.

Jeg superviserer alle faggrupper, som arbejder med behandling, omsorg og pleje. Som autoriseret psykolog kan jeg supervisere psykologer til autorisation; og da jeg er godkendt specialist i psykoterapi, kan jeg også supervisere psykologer, som er i gang med specialistuddannelsen.

Jeg arbejder både med sagssupervision og supervision, hvor man i højere grad fokuserer på processen. Specielt i individuel supervision kan vi også se nærmere på de mere personlige aspekter i behandlingsprocessen, hvor der ofte er en tydelig afsmitning fra problemstillinger i arbejdsmiljøet og hos brugerne.

Indhold i supervisionen

Udgangspunktet for supervisionen er det eller de forhold, som du/I oplever som svære. Det er således dine behov som supervisand, som er det centrale. Hvis du/I ønsker det kan vi også inddrage psykoedukation i supervisionen.

I supervisionen har vi selvsagt ikke direkte mulighed for at ændre på problemer i arbejdsmiljøet, men jeg kan måske hjælpe med at se forholdene i et nyt perspektiv. Ofte kan det være en stor hjælp, hvis supervisanderne får mulighed for at forholde sig på en ny måde til deres følelser, tanker og adfærd i arbejdet. På den måde kan du/I få ny motivation og glæde ved arbejdet.